Nazwisko i imię / hasło:
Nauka.
Tytuł:
Nauka Chrzescianska Do dostąpienia Zbáwienia wiecznego bárdzo potrżebna, ktorey Rodźicy swoie dźiatki, Gospodarże, y Gospodynie swoię Czeladkę uczyć powinni.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1745?).
Komentarz:
w 16ce, k. 11. W klocku, zob. Powinności chrześciańskie (1746). Estr. brak; Guseva II, poz. 297.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BO.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5056 adl. 2
Całość:
Nauka.

Nauka Chrzescianska Do dostąpienia Zbáwienia wiecznego bárdzo potrżebna, ktorey Rodźicy swoie dźiatki, Gospodarże, y Gospodynie swoię Czeladkę uczyć powinni.

B. m., b. r. (ok. 1745?).

w 16ce, k. 11.

W klocku, zob. Powinności chrześciańskie (1746).

Estr. brak; Guseva II, poz. 297.

Prow. klocka: Nieśwież BO.

BAN: XXIX / a 5056 adl. 2