Nazwisko i imię / hasło:
Cło.
Tytuł:
Cło generalne na Walnym Ziezdźie Warszawskim Anno 1710. postanowione, y od Jo. Jw. Wielmożnych Ichmsw Pánow Senátorow, urzędnikow Koronnych & ab Equestri ordine ná rożnych Komorách Celnych wybierane, z ktorego, wiele hoc Calamitoso tempore do skarbu wessło [sic], niżey wyráżone Regestra pokazuią.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1712?).
Komentarz:
folio, k. 258. Tytuł nagłówkowy. Opr.: karton, papier. Estr. XIV, 300 (tu: k. 256); Guseva I, poz. 67.
Proweniencja:
Prow.: Biała BW/. sygn.: D–4–21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 30/14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 26, 663 (naklejki na grzbiecie), Politici 26 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 99/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: G/18 (zapiska na pierwszej karcie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1095
Całość:
Cło.

Cło generalne na Walnym Ziezdźie Warszawskim Anno 1710. postanowione, y od Jo. Jw. Wielmożnych Ichmsw Pánow Senátorow, urzędnikow Koronnych & ab Equestri ordine ná rożnych Komorách Celnych wybierane, z ktorego, wiele hoc Calamitoso tempore do skarbu wessło [sic], niżey wyráżone Regestra pokazuią.

B. m., b. r. (1712?).

folio, k. 258.
Tytuł nagłówkowy.

Opr.: karton, papier.

Estr. XIV, 300 (tu: k. 256); Guseva I, poz. 67.

Prow.:
Biała BW/.
sygn.: D–4–21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 30/14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 26, 663 (naklejki na grzbiecie), Politici 26 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 99/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: G/18 (zapiska na pierwszej karcie).

BAN: XXIX / г 1095