Nazwisko i imię / hasło:
Nadgroda.
Tytuł:
Nadgroda Powinney wdźięczności Miłosiernemu Zbawicielowi za odkupienie. Albo Nabozenstwo do Ran Jezusowych. Koronká w rozpámiętywániu Męki Iego ná Marcowe Piątki w Nowey uprzywileiowáney Káplicy Miłosiernego Pana Jezusa przy Kátedrze Chełmskiey w Krasnymstawie z prżydatkiem Niedzielnych Passyi, od lat kilku tym sposobem zaczętey. Ogłoszone. Zá rozkázem y pozwoleniem J. WW. JMci Xiędza Jozefa ná Słupowie Szembeka, Biskupa Chełmskiego, Opata Wągrowieckiego dla pożytku Wiernych. Przedrukowane Oraz Tegoż J. W. Pasterza y nayosobliwszego Dobrodzieia Honorowi Dedykowane. W Lublinie, w Drukarni J. K. Mci. Soc. Jesu, roku 1751.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1751.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 58. Opr.: półskórek. Estr. brak; Dziok-Strelnik brak; Guseva II, poz. 295.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 819 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 819, pod tytułem Nabozenstwo do ran Jezusowych... Lublin, 1751).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5362
Całość:
Nadgroda.

Nadgroda Powinney wdźięczności Miłosiernemu Zbawicielowi za odkupienie. Albo Nabozenstwo do Ran Jezusowych. Koronká w rozpámiętywániu Męki Iego ná Marcowe Piątki w Nowey uprzywileiowáney Káplicy Miłosiernego Pana Jezusa przy Kátedrze Chełmskiey w Krasnymstawie z prżydatkiem Niedzielnych Passyi, od lat kilku tym sposobem zaczętey. Ogłoszone. Zá rozkázem y pozwoleniem J. WW. JMci Xiędza Jozefa ná Słupowie Szembeka, Biskupa Chełmskiego, Opata Wągrowieckiego dla pożytku Wiernych. Przedrukowane Oraz Tegoż J. W. Pasterza y nayosobliwszego Dobrodzieia Honorowi Dedykowane. W Lublinie, w Drukarni J. K. Mci. Soc. Jesu, roku 1751.

Lublin, druk. Jezuitów, 1751.

w 8ce, k. 4, s. 58.

Opr.: półskórek.

Estr. brak; Dziok-Strelnik brak; Guseva II, poz. 295.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 819 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 819, pod tytułem Nabozenstwo do ran Jezusowych... Lublin, 1751).

BAN: XXIX / a 5362