Nazwisko i imię / hasło:
Maria od Jezusa z Agredy bł.
Tytuł:
Miasto Swięte Niedościgłemi Taiemnicami Ubłogosławione, Cud Cudow, Przepaść Łask. Wszechmocności, Mądrości, Miłości Boskiey. Zycie Przedziwney Matki Wćielonego Boga, Maryi, Krolowy naszey, na oświecenie Swiata, Kośćioła Bozego pociechę i Całego Narodu Ludzkiego Zbawienie, Wielebney Maryi á Jesu Zákonu Franciszka Swiętego de Observantia Xieni w Mieście Agreda Obiawione A teraz wyraźną krotkością do druku podane przez X. Piotra Kwiatkowskiego S. J. Z Pozwoleniem Starszych. W Lublinie, w Drukarni J. K. M. Koll. S. Jesu, Roku Pańskiego 1732.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1732.
Komentarz:
w 4ce, s. 44, 124, k. 2; s. 120 (właściwie: s. 128, dwa razy wybite s. 61–68); 128, k. 3; s. 154 (właściwie: s. 156, dwa razy wybite s. 67, 68), k. 2. Opr. skóra. Estr. XII, 75 (pod hasłem: Agreda Marya a Jesu); Dziok-Strelnik, poz. 6; Guseva II, poz. 12.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 112. Nieśwież BP/. sygn.: au 74 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21429
Całość:
Maria od Jezusa z Agredy bł.

Miasto Swięte Niedościgłemi Taiemnicami Ubłogosławione, Cud Cudow, Przepaść Łask. Wszechmocności, Mądrości, Miłości Boskiey. Zycie Przedziwney Matki Wćielonego Boga, Maryi, Krolowy naszey, na oświecenie Swiata, Kośćioła Bozego pociechę i Całego Narodu Ludzkiego Zbawienie, Wielebney Maryi á Jesu Zákonu Franciszka Swiętego de Observantia Xieni w Mieście Agreda Obiawione A teraz wyraźną krotkością do druku podane przez X. Piotra Kwiatkowskiego S. J. Z Pozwoleniem Starszych. W Lublinie, w Drukarni J. K. M. Koll. S. Jesu, Roku Pańskiego 1732.

Lublin, druk. Jezuitów, 1732.

w 4ce, s. 44, 124, k. 2; s. 120 (właściwie: s. 128, dwa razy wybite s. 61–68); 128, k. 3; s. 154 (właściwie: s. 156, dwa razy wybite s. 67, 68), k. 2.

Opr. skóra.

Estr. XII, 75 (pod hasłem: Agreda Marya a Jesu); Dziok-Strelnik, poz. 6; Guseva II, poz. 12.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 112.

Nieśwież BP/.
sygn.: au 74 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21429