Nazwisko i imię / hasło:
Górny Honorat.
Tytuł:
Arka Pociechy, albo Godzinki O Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego Pocieszenia Panny Maryi będącym. Przez W. O. Honorata Gornego, Doktora Pisma S. tegoż Zakonu wydana a teraz swieżo z Summaryuszem Odpustow, pomienionemu Bractwu służących przedrukowana w Krakowie 1702 znowu w Nieswiezu, W Drukarni I. X. Mci Roku 1751.
Miejsce i rok wydania:
Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), 1751.
Komentarz:
w 12ce, k. 36. Opr.: papier. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 110.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 928 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 928).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5220
Całość:
Górny Honorat.

Arka Pociechy, albo Godzinki O Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego Pocieszenia Panny Maryi będącym. Przez W. O. Honorata Gornego, Doktora Pisma S. tegoż Zakonu wydana a teraz swieżo z Summaryuszem Odpustow, pomienionemu Bractwu służących przedrukowana w Krakowie 1702 znowu w Nieswiezu, W Drukarni I. X. Mci Roku 1751.

Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), 1751.

w 12ce, k. 36.

Opr.: papier.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 110.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 928 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 928).

BAN: XXIX / a 5220