Nazwisko i imię / hasło:
Górny Honorat.
Tytuł:
Arka Pociechy Albo Godzinki o Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego Pocieszenia P. Maryi będącym. Przez W. O. Honorata Gornego, Doktora Pisma S. tegoż Zakonu wydana á teraz świeżo z Summaryuszem odpustow, pomienionemi Bractwu służących przedrukowana w Krakowie 1702 znowu We Lwowie. w Drukarni Brackiey SSS. Troycy, 1745.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1745.
Komentarz:
w 12ce, k. 36. Opr.: papier. Estr. XVII, s. 257; Guseva II, poz. 109.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 815 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 815). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108. I. 78 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6786
Całość:
Górny Honorat.

Arka Pociechy Albo Godzinki o Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego Pocieszenia P. Maryi będącym. Przez W. O. Honorata Gornego, Doktora Pisma S. tegoż Zakonu wydana á teraz świeżo z Summaryuszem odpustow, pomienionemi Bractwu służących przedrukowana w Krakowie 1702 znowu We Lwowie. w Drukarni Brackiey SSS. Troycy, 1745.

Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1745.

w 12ce, k. 36.

Opr.: papier.

Estr. XVII, s. 257; Guseva II, poz. 109.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 815 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 815).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108. I. 78 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / a 6786