Nazwisko i imię / hasło:
Drews Jan.
Tytuł:
Dystrakcye Podroznych Pobożne, uczone y ućieszne. Dla pobożnych y Ciekáwych Peregrynántów Niegdyś po łacinie Przez Wielebnego Xiędzá Iana Drewsa, Teologá Societatis Iesu. Wydane. A teraz po Polsku Przez Xiędzá Iozefa Brzozowskiego, Teologá Rektorá Kollegium Mochylowskiego Societatis Iesu dla pospolitego wszystkich używánia. Podane. Y ná záwdźięczenie dobrodźieystw Zakonowi Societatis Iesu świadczonych. Przeswiętnemu Powiatowi Orszanskiemu Offiarowane. A zá sumptem pewney Osoby Zakonu Societatis Iesu estymuiącey Wydrukowane. Roku Pańskiego 1751. w Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1751.
Komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 272, k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 312; Czerwień, poz. 297; Guseva II, poz. 68.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 21. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 213 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 193 v., poz. 213).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5066
Całość:
Drews Jan.

Dystrakcye Podroznych Pobożne, uczone y ućieszne. Dla pobożnych y Ciekáwych Peregrynántów Niegdyś po łacinie Przez Wielebnego Xiędzá Iana Drewsa, Teologá Societatis Iesu. Wydane. A teraz po Polsku Przez Xiędzá Iozefa Brzozowskiego, Teologá Rektorá Kollegium Mochylowskiego Societatis Iesu dla pospolitego wszystkich używánia. Podane. Y ná záwdźięczenie dobrodźieystw Zakonowi Societatis Iesu świadczonych. Przeswiętnemu Powiatowi Orszanskiemu Offiarowane. A zá sumptem pewney Osoby Zakonu Societatis Iesu estymuiącey Wydrukowane. Roku Pańskiego 1751. w Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1751.

w 8ce, k. 3, s. 272, k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 312; Czerwień, poz. 297; Guseva II, poz. 68.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 21.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 213 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 193 v., poz. 213).

BAN: XXIX / a 5066