Nazwisko i imię / hasło:
Zankiewicz Demetriusz (Dymitr).
Tytuł:
Cedr mistyczny. Swięty Bazyliusz Wielki z pradźiadow, dźiadow, oycow, braciey, siostr á tych męczennikow, wyznawcow, biskupow, zakonnikow, pánien zákonnych, pustelnikow w ośmnaśćie swiętych gałęźi rozmnozony. Z starodawnych greckich, łaćińskich autorow, na polski ięzyk dla zbudowania y ku swoim swiętym zachęcenia, cnot przedziwnych náśladowania, synom y corkom ich duchownym przetłumaczony. Od X. Demetryusza Zankiewicza zákonu S. Bazylego w. sekretarza zá dozwoleniem zwierzchnośći. Roku Chrystusowego 1717. ná widok podany. W Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianow Unitow.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1717.
Komentarz:
w 4ce, k. 7, s. 222, k. 16 (Ustawy swiętego oyca naszego Bazylego Wielkiego w Krotce zebrane), 2. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 400 (pod hasłem: Basilius Sanctus); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 30; Guseva I, poz. 511.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–4–10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej oraz pozostałość naklejki na grzbiecie). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.50 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20265
Całość:
Zankiewicz Demetriusz (Dymitr).

Cedr mistyczny. Swięty Bazyliusz Wielki z pradźiadow, dźiadow, oycow, braciey, siostr á tych męczennikow, wyznawcow, biskupow, zakonnikow, pánien zákonnych, pustelnikow w ośmnaśćie swiętych gałęźi rozmnozony. Z starodawnych greckich, łaćińskich autorow, na polski ięzyk dla zbudowania y ku swoim swiętym zachęcenia, cnot przedziwnych náśladowania, synom y corkom ich duchownym przetłumaczony. Od X. Demetryusza Zankiewicza zákonu S. Bazylego w. sekretarza zá dozwoleniem zwierzchnośći. Roku Chrystusowego 1717. ná widok podany. W Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianow Unitow.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1717.

w 4ce, k. 7, s. 222, k. 16 (Ustawy swiętego oyca naszego Bazylego Wielkiego w Krotce zebrane), 2.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 400 (pod hasłem: Basilius Sanctus); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 30; Guseva I, poz. 511.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–4–10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej oraz pozostałość naklejki na grzbiecie).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.50 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20265