Nazwisko i imię / hasło:
Augustyn.
Tytuł:
Augustyn Francuski Miłosiernemu Zwycięzcy Bogu Powinne poddáństwo z státeczną wiernością przyrzekaiący. A z náywyższym uszczęśliwieniem swoim Heroicznie Przed Niebem i cáłym Swiátem grzechy własne wyznawiaiący. Przez iednego Kápłáná S. J. Prowincyi Polskiey, dla Duchownego, i politycznego pożytku czytáiących, z Fráncuskiego ięzyka ná Polski przełożony. Z pozwoleniem záś Zwierzchnosci Duchochowney [sic] do Druku podany. W Kaliszu, w Drukárni J. K. M. Collegium Káliskiego Soc. Jesu, Roku 1759.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1759.
Komentarz:
w 8ce, s. [1], 331. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 300; Guseva II, poz. 26.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 6 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 275 (przekreślona, zmeniona na:) [Hist. Eccl.] 288 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 39 v., poz. 275 [przekreślona, zmieniona na:] 288). Sankt Petersburg BAN sygn.: 228 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5563
Całość:
Augustyn.

Augustyn Francuski Miłosiernemu Zwycięzcy Bogu Powinne poddáństwo z státeczną wiernością przyrzekaiący. A z náywyższym uszczęśliwieniem swoim Heroicznie Przed Niebem i cáłym Swiátem grzechy własne wyznawiaiący. Przez iednego Kápłáná S. J. Prowincyi Polskiey, dla Duchownego, i politycznego pożytku czytáiących, z Fráncuskiego ięzyka ná Polski przełożony. Z pozwoleniem záś Zwierzchnosci Duchochowney [sic] do Druku podany. W Kaliszu, w Drukárni J. K. M. Collegium Káliskiego Soc. Jesu, Roku 1759.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1759.

w 8ce, s. [1], 331.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 300; Guseva II, poz. 26.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 6 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 275 (przekreślona, zmeniona na:) [Hist. Eccl.] 288 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 39 v., poz. 275 [przekreślona, zmieniona na:] 288).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 228 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / а 5563