Nazwisko i imię / hasło:
Apteczka.
Tytuł:
Apteczka domowa, Ktorą w niedostatku Medyká, snadno zdrowia człowiek poratować może. Editio quarta.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (przed 1693).
Komentarz:
w 12ce, k. 78, tabl. 1. Tytuł nagłówkowy. Opr.: karton, papier. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 21.
Proweniencja:
Prow.: Biała BM/ sygn.: H 8/19 (naklejka na okładce górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 212 (naklejka na grzbiecie); Chirurgici 212 (zapiska na tablicy).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6059
Całość:
Apteczka.

Apteczka domowa, Ktorą w niedostatku Medyká, snadno zdrowia człowiek poratować może. Editio quarta.

B. m., b. r. (przed 1693).

w 12ce, k. 78, tabl. 1.
Tytuł nagłówkowy.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 21.

Prow.:
Biała BM/
sygn.: H 8/19 (naklejka na okładce górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 212 (naklejka na grzbiecie); Chirurgici 212 (zapiska na tablicy).

BAN: XXIX / a 6059