Nazwisko i imię / hasło:
Miguel de Comalada.
Tytuł:
Desiderosus Abo Scieszka Do Milosci [sic] Bozey, y do Doskonáł’ośći zywotá Chrześćiáńskiego. Dialog dziwnie nabożny, y ućieszny: z Hiszpáńskiego ná Włoski, Fráncuski, Niemiecki, Niderlandski y Láćiński [sic] ięzyk: á potym y na Polski przełożony. Przez Gaspara Wilgowskiego [sic]. Teraz znowu do Druku podány Przez Oyca Kassiana Sakowicza, Zakonnika Religiey Greckiey. Smákuyćie y spátrzayćie iáko iest słodki Pan. Psal: 33. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Typog. I. K. M. Roku Páńskiego 1625.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1625.
Komentarz:
w 8ce, k. 22, s. 256 (ostatnia s. paginowana mylnie: 356), k. 8. Opr.: pergamin (zielony). Estr. XXXIII, 21 (pod hasłem: Wilkowski Kasper, tu mylnie: k. 246 i 4 rejestru); Guseva I, poz. 487.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–62 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–36 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 27 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 258в Theol (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.73 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4469
Całość:
Miguel de Comalada.

Desiderosus Abo Scieszka Do Milosci [sic] Bozey, y do Doskonáł’ośći zywotá Chrześćiáńskiego. Dialog dziwnie nabożny, y ućieszny: z Hiszpáńskiego ná Włoski, Fráncuski, Niemiecki, Niderlandski y Láćiński [sic] ięzyk: á potym y na Polski przełożony. Przez Gaspara Wilgowskiego [sic]. Teraz znowu do Druku podány Przez Oyca Kassiana Sakowicza, Zakonnika Religiey Greckiey. Smákuyćie y spátrzayćie iáko iest słodki Pan. Psal: 33. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Typog. I. K. M. Roku Páńskiego 1625.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1625.

w 8ce, k. 22, s. 256 (ostatnia s. paginowana mylnie: 356), k. 8.

Opr.: pergamin (zielony).

Estr. XXXIII, 21 (pod hasłem: Wilkowski Kasper, tu mylnie: k. 246 i 4 rejestru); Guseva I, poz. 487.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–62 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–36 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 27 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 258в Theol (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.73 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4469