Nazwisko i imię / hasło:
Twardowski Samuel.
Tytuł:
Miscellanea selecta Samuela z Skrzypny Twardowskiego W roznych Pánegirycznych okázyach do druku sparsim podáne, Teraz Iáko godne pamięći w iedno Opus zebráne. W Kaliszu, Roku Pánskiego 1681.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, (druk. Jezuitów), 1681.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 185. Karta tytułowa wszyta między s. 36 a 37. Def.: brak karty z dedykacją; pełny egz.: k. 2, s. 185. Opr.: półskórek. Estr. XXXI, s. 436; Guseva I, poz. 454.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na s. 1 inicjały: KSXR. Biała BW/ sygn.: Е–4–41 (przekreślona, zmieniona na:) Е–4–20 (zapiski na wyklejce okładki dolnej oraz pozostałość naklejki na grzbiecie). Nieśwież BZ/ sygn.: 69/54 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/VI.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21599
Całość:
Twardowski Samuel.

Miscellanea selecta Samuela z Skrzypny Twardowskiego W roznych Pánegirycznych okázyach do druku sparsim podáne, Teraz Iáko godne pamięći w iedno Opus zebráne. W Kaliszu, Roku Pánskiego 1681.

Kalisz, (druk. Jezuitów), 1681.

w 4ce, k. 1, s. 185.
Karta tytułowa wszyta między s. 36 a 37.
Def.: brak karty z dedykacją; pełny egz.: k. 2, s. 185.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXI, s. 436; Guseva I, poz. 454.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na s. 1 inicjały: KSXR.

Biała BW/
sygn.: Е–4–41 (przekreślona, zmieniona na:) Е–4–20 (zapiski na wyklejce okładki dolnej oraz pozostałość naklejki na grzbiecie).

Nieśwież BZ/
sygn.: 69/54 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/VI.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21599