Nazwisko i imię / hasło:
Skarga Piotr.
Tytuł:
Bractwo Milosierdzia [sic] W Krakowie V S. Barbary, Zaczete [sic]. Roku Panskiego, 1584. Miesiącá Octobrá: A Roku 1592. w Wárszáwie Miesiąca Septemb: v S. Iana, przyięte. Do ktorego áby Pan Bog sercá ludzkie wzbudźić raczył: wydáne iest naprzod Kazánie o Miłośierdźiu, y o záleceniu y przedśięwźięćiu Bráctwá tego. Ktemu przydáne są tegoż Bráctwá powinnośći y porządki y Czytánia z Pismá S. z Doktorow, y z Zywotow SS. o Miłośierdźiu y Jáłmużnie: Ná część [sic] P. B. y rozmnozeniu Milośiernych [sic] vczynkow. W Warszawie, Przedrukowáne w Drukárni Janá Rossowskiego, K. J. M. Typogr: Roku Páńskiego, 1628.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jana Rossowskiego, 1628.
Komentarz:
w 4ce, s. 96, 107 (Czytania Bractwa Milosierdzia w Warszawie Przy Kościele S. Jana, na każdą Niedzielę do roku, gdy się na kolekty schodzą), [1]. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XXVIII, s. 135–136; Guseva I, poz. 406.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej oraz naklejka na grzbiecie: H–7). Sankt Petersburg BAN sygn.: 487 (naklejka na grzbiecie), Theol. 487 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VI.19 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15258
Całość:
Skarga Piotr.

Bractwo Milosierdzia [sic] W Krakowie V S. Barbary, Zaczete [sic]. Roku Panskiego, 1584. Miesiącá Octobrá: A Roku 1592. w Wárszáwie Miesiąca Septemb: v S. Iana, przyięte. Do ktorego áby Pan Bog sercá ludzkie wzbudźić raczył: wydáne iest naprzod Kazánie o Miłośierdźiu, y o záleceniu y przedśięwźięćiu Bráctwá tego. Ktemu przydáne są tegoż Bráctwá powinnośći y porządki y Czytánia z Pismá S. z Doktorow, y z Zywotow SS. o Miłośierdźiu y Jáłmużnie: Ná część [sic] P. B. y rozmnozeniu Milośiernych [sic] vczynkow. W Warszawie, Przedrukowáne w Drukárni Janá Rossowskiego, K. J. M. Typogr: Roku Páńskiego, 1628.

Warszawa, druk. Jana Rossowskiego, 1628.

w 4ce, s. 96, 107 (Czytania Bractwa Milosierdzia w Warszawie Przy Kościele S. Jana, na każdą Niedzielę do roku, gdy się na kolekty schodzą), [1].

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XXVIII, s. 135–136; Guseva I, poz. 406.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej oraz naklejka na grzbiecie: H–7).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 487 (naklejka na grzbiecie), Theol. 487 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VI.19 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15258