Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Nauka katholicka O Przenayświętszey Euchárystyey Z náuką Protestántow Konfessyey Aużgburskiey w Xięgách Ich Symbolicznych záwártą zniesiona. Y we trzech Tráktátách przełozona. Z ktorych w Pierwszym tráktuie się o Ofierze Mszy S. W drugim o reálney y stałey przytomnośći Chrystusa w Euchárystyey, y powinney jemu w niey Adorácyey y pokłonu. W trzećim o Kommuniey pod jedną Osobą. Czwarty przydáie się Tráktát per modum Appendicis, w ktorym się jáwnie dowodźi, że Protestanći nigdy nie pożywáją Ciáłá y Krwie Chrystusowey, dla niedostátku prawdźiwych u nich Xięży y Kápłánow. Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czás Kollegium Słuckiego Rektorá. [Nauka katolicka] Tom II. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu Roku Páńskiego 1737.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 344, k. 4. Wydanie tytułowe dziełka: Rozdział Swiátłá od ćiemnośći (1737). Opr.: skóra. Estr. XXV, s. 124; Guseva I, poz. 359.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 114/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.89 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18952
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Nauka katholicka O Przenayświętszey Euchárystyey Z náuką Protestántow Konfessyey Aużgburskiey w Xięgách Ich Symbolicznych záwártą zniesiona. Y we trzech Tráktátách przełozona. Z ktorych w Pierwszym tráktuie się o Ofierze Mszy S. W drugim o reálney y stałey przytomnośći Chrystusa w Euchárystyey, y powinney jemu w niey Adorácyey y pokłonu. W trzećim o Kommuniey pod jedną Osobą. Czwarty przydáie się Tráktát per modum Appendicis, w ktorym się jáwnie dowodźi, że Protestanći nigdy nie pożywáją Ciáłá y Krwie Chrystusowey, dla niedostátku prawdźiwych u nich Xięży y Kápłánow. Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czás Kollegium Słuckiego Rektorá. [Nauka katolicka] Tom II. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu Roku Páńskiego 1737.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.

w 4ce, k. 4, s. 344, k. 4.
Wydanie tytułowe dziełka: Rozdział Swiátłá od ćiemnośći (1737).

Opr.: skóra.

Estr. XXV, s. 124; Guseva I, poz. 359.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 114/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.89 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18952