Nazwisko i imię / hasło:
Bernard św. (Bernardus Clarevallensis s.).
Tytuł:
Sposob Mądrego y Dobrego żyćia ná świećie. z Náukámi dostátecznymi y potrzebnymi. V S. Bernatá Kośćielnego Doktorá, y Opata Klárewalleń: dla pożytku Zakonnych osob napisany. A teraz nowo Dla prostych y wiernych Zakonnikow, á osobliwie Zakonnic ná Polskie przetłumáczony. Przez X. Mich: Brokarda Melecivsa, Przeora Jásielskiego, Zakonu Kármelitáńskiego wydány. Za dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukarni Fránciszka Cezárego, Roku Panskiego 1630.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1630.
Komentarz:
w 4ce, s. 201 (właściwie: s. 199, opuszczone s. 46, 47). Def.: brak pierwszych siedmiu kart, w tym karty tytułowej (pełny egz. k. 7, s. 201); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Narodowej w Warszawie. Opr.: półskórek. Estr. XII, 500–501; Malicki, poz. 234; Guseva I, poz. 40.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 153. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21804
Całość:
Bernard św. (Bernardus Clarevallensis s.).

Sposob Mądrego y Dobrego żyćia ná świećie. z Náukámi dostátecznymi y potrzebnymi. V S. Bernatá Kośćielnego Doktorá, y Opata Klárewalleń: dla pożytku Zakonnych osob napisany. A teraz nowo Dla prostych y wiernych Zakonnikow, á osobliwie Zakonnic ná Polskie przetłumáczony. Przez X. Mich: Brokarda Melecivsa, Przeora Jásielskiego, Zakonu Kármelitáńskiego wydány. Za dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukarni Fránciszka Cezárego, Roku Panskiego 1630.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1630.

w 4ce, s. 201 (właściwie: s. 199, opuszczone s. 46, 47).
Def.: brak pierwszych siedmiu kart, w tym karty tytułowej (pełny egz. k. 7, s. 201); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Narodowej w Warszawie.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, 500–501; Malicki, poz. 234; Guseva I, poz. 40.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 153.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21804