Nazwisko i imię / hasło:
Beriqué Ignace de.
Tytuł:
Explanacya stanow Cesarstwa Chrzescianskiego, albo Rządow Pryncypalnych Rzymskiego Imperium; to iest: Wszystkich Rad, Jurysdykcyi, Prerogatyw, Państw, Prowincyi, Xięstw, Biskupstw, Opactw, Miast Cesarskich; iako y Imperii przed kilka lat z pozwoleniem Stárszych po Francusku przez Jmści Páná Ignacego de Beriqué skoncypowana, á w tym czásie Polskim Językiem dla Informacyi y Experyencyi Polskiego Narodu, rzetelnie przez pewnego ná podpiśie Dedykácyi wyrażonego wytłumaczona; roku, ktorego Krol Krolow y Pan Panow nowym Swiát począł rządzić Práwem 1743. W Lublinie, W Drukarni Kollegium Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1743.
Komentarz:
w 8ce, k. 7, s. 242 (właściwie: s. 244, dwa razy wybite s. 191, 192), tabl. 1. Tłumaczył Karol Józef Niemira. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 498; Dziok-Strelnik, poz. 43; Guseva I, poz. 39.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Hist. Imp. Rom. Germ.] 87 (naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 125 r., poz. 87).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6444
Całość:
Beriqué Ignace de.

Explanacya stanow Cesarstwa Chrzescianskiego, albo Rządow Pryncypalnych Rzymskiego Imperium; to iest: Wszystkich Rad, Jurysdykcyi, Prerogatyw, Państw, Prowincyi, Xięstw, Biskupstw, Opactw, Miast Cesarskich; iako y Imperii przed kilka lat z pozwoleniem Stárszych po Francusku przez Jmści Páná Ignacego de Beriqué skoncypowana, á w tym czásie Polskim Językiem dla Informacyi y Experyencyi Polskiego Narodu, rzetelnie przez pewnego ná podpiśie Dedykácyi wyrażonego wytłumaczona; roku, ktorego Krol Krolow y Pan Panow nowym Swiát począł rządzić Práwem 1743. W Lublinie, W Drukarni Kollegium Soc. Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1743.

w 8ce, k. 7, s. 242 (właściwie: s. 244, dwa razy wybite s. 191, 192), tabl. 1.
Tłumaczył Karol Józef Niemira.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 498; Dziok-Strelnik, poz. 43; Guseva I, poz. 39.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Hist. Imp. Rom. Germ.] 87 (naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 125 r., poz. 87).

BAN: XXIX / a 6444