Nazwisko i imię / hasło:
Bachowski Feliks.
Tytuł:
Miłosc Boza ná dźięn [sic] S. Maryey Magdaleny. W kośćiele Collegiaty Ołyckiey kazániem przez X. Szczęsnego Bachowskiego, custosza teyże Collegiaty wystawiona. Roku Páńskiego, M.DC.LXX.VI. W Zamosciu, w Drukárni Akádemickiey.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, Druk. Akademicka, 1676.
Komentarz:
w 4ce, k. 59. Opr.: skóra. Estr. XII, s. 324; Guseva I, poz. 31.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–8–7 (zapiska na odwrocie ost. karty). Nieśwież BP/ sygn.: au 76 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.18 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18728
Całość:
Bachowski Feliks.

Miłosc Boza ná dźięn [sic] S. Maryey Magdaleny. W kośćiele Collegiaty Ołyckiey kazániem przez X. Szczęsnego Bachowskiego, custosza teyże Collegiaty wystawiona. Roku Páńskiego, M.DC.LXX.VI. W Zamosciu, w Drukárni Akádemickiey.

Zamość, Druk. Akademicka, 1676.

w 4ce, k. 59.

Opr.: skóra.

Estr. XII, s. 324; Guseva I, poz. 31.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.


Biała BM/
sygn.: H–8–7 (zapiska na odwrocie ost. karty).

Nieśwież BP/
sygn.: au 76 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.18 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18728