Nazwisko i imię / hasło:
Nabożeństwo.
Tytuł:
Nabozenstwo Kongregacyi pod Tytułem Krolowy Anielskiey Nayswiętszey Maryi Panny Łáskámi słynącey załozoney, W Nieświeżu u S. Michała, ná Gorze Anielskiey Societatis Jesu, dla pomnożenia czci Bogarodzicy Pánny, Sw: Michała, Gabryela, Rafała y SS. Aniołow Strożow słuzące. Z pozwoleniem Starszych przedrukowane R. P. 1750. W Warszawie w Druk. J. K. Mci Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1750.
Komentarz:
w 12ce, k. 1, s. 92. Opr.: skóra. Estr. brak; Guseva I, poz. 296.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: S 10. Sankt Petersburg BAN sygn.: 830 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.42–43 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5052 adl. 1
Całość:
Nabożeństwo.

Nabozenstwo Kongregacyi pod Tytułem Krolowy Anielskiey Nayswiętszey Maryi Panny Łáskámi słynącey załozoney, W Nieświeżu u S. Michała, ná Gorze Anielskiey Societatis Jesu, dla pomnożenia czci Bogarodzicy Pánny, Sw: Michała, Gabryela, Rafała y SS. Aniołow Strożow słuzące. Z pozwoleniem Starszych przedrukowane R. P. 1750. W Warszawie w Druk. J. K. Mci Collegium Societatis Jesu.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1750.

w 12ce, k. 1, s. 92.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Guseva I, poz. 296.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: S 10.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 830 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.42–43 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5052 adl. 1