Nazwisko i imię / hasło:
Bacci Pietro Giacomo.
Tytuł:
Zywot, Swiętego Filipa Nerivsa z Florencyi: Congregationis Oratorii Fundatora. Włoskim Y Łacinskim, Przez W. Piotra Jakoba Bakciusa z Arettu, Teÿze Kongregacÿi Kapłana, napisanÿ. A Polskim, Darowany Językiem: Przez Wielmoznego Jego Mośći Pana, P. Adama z Konarzewa Konarzewskiego. W Roku Panskim, 1668. Od Oÿcow Congregationis Oratorii Swieteÿ [sic] Gory Gostynskiey podanÿ do druku. w Lesznie Michálowi [sic] Buk, 1683.
Miejsce i rok wydania:
Leszno, druk. Michała Bucka, 1683.
Komentarz:
w 4ce, s. 446 (ost. s. paginowana mylnie: 464). Def.: brak Reiestru, czyli 16-u kart na końcu; pełny egz.: s. 446, k. 16. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 336 (pod hasłem: Bakcius, tu: s. 464, 28); Guseva I, poz. 32.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 169. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.34 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21634
Całość:
Bacci Pietro Giacomo.

Zywot, Swiętego Filipa Nerivsa z Florencyi: Congregationis Oratorii Fundatora. Włoskim Y Łacinskim, Przez W. Piotra Jakoba Bakciusa z Arettu, Teÿze Kongregacÿi Kapłana, napisanÿ. A Polskim, Darowany Językiem: Przez Wielmoznego Jego Mośći Pana, P. Adama z Konarzewa Konarzewskiego. W Roku Panskim, 1668. Od Oÿcow Congregationis Oratorii Swieteÿ [sic] Gory Gostynskiey podanÿ do druku. w Lesznie Michálowi [sic] Buk, 1683.

Leszno, druk. Michała Bucka, 1683.

w 4ce, s. 446 (ost. s. paginowana mylnie: 464).
Def.: brak Reiestru, czyli 16-u kart na końcu; pełny egz.: s. 446, k. 16.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 336 (pod hasłem: Bakcius, tu: s. 464, 28); Guseva I, poz. 32.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 169.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.34 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21634