Nazwisko i imię / hasło:
Maupas du Tour, Henri Cauchon de.
Tytuł:
Zywot Czći Godney Mátki Joanny Franciszki Fremiot, Pierwszey Mátki y Zakonnice Pod Tytułem Náwiedzenia Nayświętszey Pánny Maryey, Niegdy przez Przewielebnego Iego Mći X. Henryka de Mavpas du Tovr Biskupá Anicyeńskiego Napisany, A teraz świeżo z Fráncuskiego ięzyka ná Polski Przetłvmaczony. Ktoremu przydány iest tákże Zywot Mátki Joanny Karoli de Bresiar Trzećiey Zakonnice Náwiedzenia Nayśw. Pánny. Roku 1693. w Warszawie w Drukárni Colleg: Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1693.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 729, [12]. Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia, klamry. Estr. XIV, s. 102 (pod hasłem: Cauchon de Maupas Henryk) ; Guseva I, poz. 59.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–39 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 171 H (zapiska na karcie ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 291; 108/ IX.39 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23345
Całość:
Maupas du Tour, Henri Cauchon de.

Zywot Czći Godney Mátki Joanny Franciszki Fremiot, Pierwszey Mátki y Zakonnice Pod Tytułem Náwiedzenia Nayświętszey Pánny Maryey, Niegdy przez Przewielebnego Iego Mći X. Henryka de Mavpas du Tovr Biskupá Anicyeńskiego Napisany, A teraz świeżo z Fráncuskiego ięzyka ná Polski Przetłvmaczony. Ktoremu przydány iest tákże Zywot Mátki Joanny Karoli de Bresiar Trzećiey Zakonnice Náwiedzenia Nayśw. Pánny. Roku 1693. w Warszawie w Drukárni Colleg: Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1693.

w 4ce, k. 4, s. 729, [12].

Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia, klamry.

Estr. XIV, s. 102 (pod hasłem: Cauchon de Maupas Henryk) ; Guseva I, poz. 59.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–39 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 171 H (zapiska na karcie ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 291; 108/ IX.39 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 23345