Nazwisko i imię / hasło:
Maria od Jezusa z Agredy bł.
Tytuł:
Miasto swięte niedośćigłemi Taiemnicámi Ubłogosłáwione, cud cudow, przepasc łask, Wszechmocnośći, Mądrośći, Miłośći Boskiey. Zycie przedziwney Matki Wćielonego Boga, Maryi, Krolowy Nászey, Ná Oświecenie Swiáta, Kośćiołá Bożego Poćiechę i Całego Národu Ludzkiego Zbáwienie, Wielebney Maryi de Jesu Zakonu Franćiszka swiętego de Observantia Xięni w mieśćie Algreda [sic] obiawione, A teráz wyráźną Krotkośćią do druku podane przez X. Piotra Kwiatkowskiego S. J. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu, w Drukarni J. K. M. Koll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1731.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1731.
Komentarz:
w 8ce, k. 42, s. 240, 8; 224; 240; 279, [6]. Opr.: skóra. Estr. XII, s. 75 (pod hasłem: Agreda Marya a Jesu, tu mylnie podana paginacja: s. 224; 240; 279); Guseva I, poz. 12.
Proweniencja:
Prow.: Ludwika Krasowska? zapiska na wyklejce okładki dolnej: Ludowika Kraswoska [Krasowska?]. Konstancja Sapieżyna/ RKKS: poz. O 72. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: N 72 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 267 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 39 v., poz. 267). Sankt Petersburg BAN sygn.: 111/II.76 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalone: H 31mo, 2ndo (zapiski na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5954
Całość:
Maria od Jezusa z Agredy bł.

Miasto swięte niedośćigłemi Taiemnicámi Ubłogosłáwione, cud cudow, przepasc łask, Wszechmocnośći, Mądrośći, Miłośći Boskiey. Zycie przedziwney Matki Wćielonego Boga, Maryi, Krolowy Nászey, Ná Oświecenie Swiáta, Kośćiołá Bożego Poćiechę i Całego Národu Ludzkiego Zbáwienie, Wielebney Maryi de Jesu Zakonu Franćiszka swiętego de Observantia Xięni w mieśćie Algreda [sic] obiawione, A teráz wyráźną Krotkośćią do druku podane przez X. Piotra Kwiatkowskiego S. J. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu, w Drukarni J. K. M. Koll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1731.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1731.

w 8ce, k. 42, s. 240, 8; 224; 240; 279, [6].

Opr.: skóra.

Estr. XII, s. 75 (pod hasłem: Agreda Marya a Jesu, tu mylnie podana paginacja: s. 224; 240; 279); Guseva I, poz. 12.

Prow.:
Ludwika Krasowska?
zapiska na wyklejce okładki dolnej: Ludowika Kraswoska [Krasowska?].

Konstancja Sapieżyna/
RKKS: poz. O 72.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: N 72 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 267 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 39 v., poz. 267).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 111/II.76 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalone: H 31mo, 2ndo (zapiski na karcie ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5954