Nazwisko i imię / hasło:
August II Mocny.
Tytuł:
Conclusum Naiáśnieyszego Krolá J. M. Augusta II. Páná nászego Miłośćiwego, Stanow Koronnych y W. X. L. ná Radźie Walney Seymem Lubelskim postánowioney, pod Kontinuácyą Generálney Konfederácyey Sandomirskiey, w Grodnie dniá 16. Mieśiącá Grudniá Roku 1705.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1705).
Komentarz:
folio, k. 9. Tytuł nagłówkowy. – Na końcu podpis: Stanisław Fundament Karśnicki, Stolnik Inflantski, Sekretarz Konfederaciy Generalney. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XII, s. 264; Guseva I, poz. 30, 29.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 28 (k. A1–A2), adl. 23 (k. B1–E1).
Całość:
August II Mocny.

Conclusum Naiáśnieyszego Krolá J. M. Augusta II. Páná nászego Miłośćiwego, Stanow Koronnych y W. X. L. ná Radźie Walney Seymem Lubelskim postánowioney, pod Kontinuácyą Generálney Konfederácyey Sandomirskiey, w Grodnie dniá 16. Mieśiącá Grudniá Roku 1705.

B. m., b. r. (1705).

folio, k. 9.
Tytuł nagłówkowy. – Na końcu podpis: Stanisław Fundament Karśnicki, Stolnik Inflantski, Sekretarz Konfederaciy Generalney.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XII, s. 264; Guseva I, poz. 30, 29.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 28 (k. A1–A2), adl. 23 (k. B1–E1).