Nazwisko i imię / hasło:
Kwiatkiewicz Jan.
Tytuł:
Zycie ku podziwieniu chwalebne Jasnie Oswieconey Xięzny Ostrogskiey Anny Aloyzyi Chodkiewiczowey, Woiewodziney Wilenskiey, Hetmanowey Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Od Kollegium Societatis Iesu Iárosłáwskiego, od nieyże po Ostrogskim Kollegium w Polu, u Nayśw. Pánny fundowánego, Ná wzor Wysokiey Cnoty wydane. Roku Páńskiego, 1698. Po iey Swiątobliwym ześćiu, 44. Ex Superiorum Permissu. W Krakowie, w Drukárni Mikołaia Schedla.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1698.
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. 120, k. 1. Opr.: karton, papier. Estr. XIV, s. 183 (pod hasłem: Chodkiewiczowa Anna), XX, s. 428; Guseva I, poz. 528.
Proweniencja:
Prow.: Gnińscy / Hieronim Florian Radziwiłł zapiska na wyklejce okładki dolnej: z Biblioteki JWIMĆ Panow / Gńińskich ta mi śię Dostała / Xiąszka HXRadźiwiłł / PodczaWWXLgo / [mpp]. Biała BM/ sygn.: H–5–61 (przekreślona, zmieniona na:) H–7–44 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 247 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 100/V.26 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6570
Całość:
Kwiatkiewicz Jan.

Zycie ku podziwieniu chwalebne Jasnie Oswieconey Xięzny Ostrogskiey Anny Aloyzyi Chodkiewiczowey, Woiewodziney Wilenskiey, Hetmanowey Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Od Kollegium Societatis Iesu Iárosłáwskiego, od nieyże po Ostrogskim Kollegium w Polu, u Nayśw. Pánny fundowánego, Ná wzor Wysokiey Cnoty wydane. Roku Páńskiego, 1698. Po iey Swiątobliwym ześćiu, 44. Ex Superiorum Permissu. W Krakowie, w Drukárni Mikołaia Schedla.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1698.

w 8ce, k. 5, s. 120, k. 1.

Opr.: karton, papier.

Estr. XIV, s. 183 (pod hasłem: Chodkiewiczowa Anna), XX, s. 428; Guseva I, poz. 528.

Prow.:
Gnińscy / Hieronim Florian Radziwiłł
zapiska na wyklejce okładki dolnej: z Biblioteki JWIMĆ Panow / Gńińskich ta mi śię Dostała / Xiąszka HXRadźiwiłł / PodczaWWXLgo / [mpp].

Biała BM/
sygn.: H–5–61 (przekreślona, zmieniona na:) H–7–44 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 247 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 100/V.26 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

BAN: XXIX / a 6570