Nazwisko i imię / hasło:
Artykuły.
Tytuł:
Artykuły woienne hetmáńskie autoritate Seymu ápprobowane. Anni 1609.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Wilno, druk. Leona Mamonicza), b. r. (1609).
Komentarz:
folio, k. 5. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603). Estr. XII, s. 245; Budzyk, poz. III. 10. Cz. 3; Guseva I, poz. 25.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4546 adl. 7
Całość:
Artykuły.

Artykuły woienne hetmáńskie autoritate Seymu ápprobowane. Anni 1609.

B. m. (Wilno, druk. Leona Mamonicza), b. r. (1609).

folio, k. 5.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Uniwersał poborowy (1603).

Estr. XII, s. 245; Budzyk, poz. III. 10. Cz. 3; Guseva I, poz. 25.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4546 adl. 7