Nazwisko i imię / hasło:
Barlaam et Josaphat.
Tytuł:
[Barlaam et Josaphat]. Krolewic Indiyski w Polski stroy przybrány Albo Historya O Swiętym Iozaphacie Krolewicu Indiyskim, y o Swiętym Barlaamie Pustelniku, Pustyniey Sennáár názwáney. Od Swiętego Iana Damascena nápisána, á z Greckiego ięzyká ná Łáćiński od Iakubá Billiuszá, Prunaeuszá Cenobiárchy przetłumáczona. Teraz záś, Przez X. Matthevsza Ignacego Kvligowskiego, Dźiekaná Wołkowyskiego, Proboszczá y Plebaná Wołpińskiego, z Łáćińskiego textu ná wiersz Polski przełożona. w Ktorey Oprocz wielu dźiwnych tránsákcyy, vćiesznych trefunkow, Duchownych Instrukciy; Znáyduie się Wiáry S. Kátholickiey, y táiemnic Boskich krotkie á iásne zebránie; Pokazánie obłud świátá y márnośći iego; wywiedźiona Dekretow Boskich, żadnym fortelem ludzkim nieuchronionych, nieodmienność. A Dla pożytku Duchownego do Druku podána Roku Páńskiego 1688. w Krakowie, w Drukárni Mikołáiá Alexandra Schedla, I. K. M. Ordinariynego Typogr:
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1688.
Komentarz:
folio, k. 5, s. 298 (właściwie: s. 299, opuszczona s. 295), [2]. Opr.: karton, papier. Estr. XV, s. 21 (pod hasłem: Damascen Jan); Guseva I, poz. 77.
Proweniencja:
Prow.: Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xiężney Imci. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Bibliotheki matki mojej KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 72 (przekreślona, zmieniona na:) 71 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/Х.24 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 954
Całość:
Barlaam et Josaphat.

[Barlaam et Josaphat]. Krolewic Indiyski w Polski stroy przybrány Albo Historya O Swiętym Iozaphacie Krolewicu Indiyskim, y o Swiętym Barlaamie Pustelniku, Pustyniey Sennáár názwáney. Od Swiętego Iana Damascena nápisána, á z Greckiego ięzyká ná Łáćiński od Iakubá Billiuszá, Prunaeuszá Cenobiárchy przetłumáczona. Teraz záś, Przez X. Matthevsza Ignacego Kvligowskiego, Dźiekaná Wołkowyskiego, Proboszczá y Plebaná Wołpińskiego, z Łáćińskiego textu ná wiersz Polski przełożona. w Ktorey Oprocz wielu dźiwnych tránsákcyy, vćiesznych trefunkow, Duchownych Instrukciy; Znáyduie się Wiáry S. Kátholickiey, y táiemnic Boskich krotkie á iásne zebránie; Pokazánie obłud świátá y márnośći iego; wywiedźiona Dekretow Boskich, żadnym fortelem ludzkim nieuchronionych, nieodmienność. A Dla pożytku Duchownego do Druku podána Roku Páńskiego 1688. w Krakowie, w Drukárni Mikołáiá Alexandra Schedla, I. K. M. Ordinariynego Typogr:

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1688.

folio, k. 5, s. 298 (właściwie: s. 299, opuszczona s. 295), [2].

Opr.: karton, papier.

Estr. XV, s. 21 (pod hasłem: Damascen Jan); Guseva I, poz. 77.

Prow.:
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xiężney Imci.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Bibliotheki matki mojej KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 72 (przekreślona, zmieniona na:) 71 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/Х.24 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 954