Nazwisko i imię / hasło:
Aland Jan.
Tytuł:
Koscioł swiętego Michała, y wszytkich chorow anyelskich, na gorze Nieświeskiey. W ktorym Bog rożlicżne dobrodzieystwá cudownie ludziom, zá przycżyną świętych Anyołow pokázuie. Opisány przez X. Jána Alánda Societatis Iezu, z dokłádem cudow, y nabożenstwá ku SS. Aniołom. Drukowano Roku 1633.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1633.
Komentarz:
w 8ce, k. 104. Opr.: skóra (tłoczenia). Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 15.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież, Kolegium jezuickie zapiska na odwrocie karty tyt.: Inscriptus Cath. Librorum / Collegij Nesuisiensis. Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z biblioteki xięzny / Iemci. Nieśwież BP/ sygn.: au 63 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej). Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 71 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 189 v., poz. 71).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4575
Całość:
Aland Jan.

Koscioł swiętego Michała, y wszytkich chorow anyelskich, na gorze Nieświeskiey. W ktorym Bog rożlicżne dobrodzieystwá cudownie ludziom, zá przycżyną świętych Anyołow pokázuie. Opisány przez X. Jána Alánda Societatis Iezu, z dokłádem cudow, y nabożenstwá ku SS. Aniołom. Drukowano Roku 1633.

B. m., 1633.

w 8ce, k. 104.

Opr.: skóra (tłoczenia).

Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 15.

Prow.:
Nieśwież, Kolegium jezuickie
zapiska na odwrocie karty tyt.: Inscriptus Cath. Librorum / Collegij Nesuisiensis.

Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z biblioteki xięzny / Iemci.

Nieśwież BP/
sygn.: au 63 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 71 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 189 v., poz. 71).

BAN: XXIX / a 4575