Nazwisko i imię / hasło:
Hagenau Szymon (Hagenow).
Tytuł:
Bractwo Swiętey Anny, to iest Ustáwy, Artykuły, Porządki, y Nabozenstwa tego Bractwa. Dawno przed tym spisáne, po wszystkich Bractwach ácceptowáne; y do druku w Krákowie podane. Roku Panskiego 1626. Teraz znowu zá pozwoleniem Stárszych dla wygody Bráctwá Anny Swiętey przy kośćiele Kámienieckim będącego przedrukowane. W Warszawie w Drukarni I. K. M. OO. Scholarum Piarum, Roku Panskiego 1719.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1719.
Komentarz:
w 8ce, k. 7, s. 112. Opr. półskórek. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 157.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. RRKSO, poz. 76: Bractwa [sic] Swiętey ANNy opraw: w czerw: Papier. Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 76 (naklejka na okładce górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 853 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5383
Całość:
Hagenau Szymon (Hagenow).

Bractwo Swiętey Anny, to iest Ustáwy, Artykuły, Porządki, y Nabozenstwa tego Bractwa. Dawno przed tym spisáne, po wszystkich Bractwach ácceptowáne; y do druku w Krákowie podane. Roku Panskiego 1626. Teraz znowu zá pozwoleniem Stárszych dla wygody Bráctwá Anny Swiętey przy kośćiele Kámienieckim będącego przedrukowane. W Warszawie w Drukarni I. K. M. OO. Scholarum Piarum, Roku Panskiego 1719.

Warszawa, druk. Pijarów, 1719.

w 8ce, k. 7, s. 112.

Opr. półskórek.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 157.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.
RRKSO, poz. 76: Bractwa [sic] Swiętey ANNy opraw: w czerw: Papier.

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 76 (naklejka na okładce górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 853 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5383