Nazwisko i imię / hasło:
Łosiowic Michał.
Tytuł:
Pastwa Słowa Bozego, Ná sławnych cudownym Bogárodźicy P. Obrázem Łąkách Brátyáńskich zebrána: A ku pośiłkowi Chrystusowych Owieczek y Wygodźie Pásterzow ich do Druku podána Przez X. M. Michała Łosiowica, Zakonu S. Fránćiszká, Prowincyi Wielkopol. Reformatá, Zá Dozwoleniem Stárszych Częsc I. W ktorey śię záwieráią Kazánia ná Niedźiele y Swiętá Sábáoth. Thorunii, Nakłádem Jáná Chrystyaná Laurerá, Anno 1706.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, nakł. Jana Chrystiana Laurera, 1706.
Komentarz:
w 4ce, k. 7, s. 701, [11], tabl. 1. Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 416–417; Guseva I, poz. 268. – Pastwy Słowa Bozego, Ná sławnych cudownym Bogárodźice P. Obrázem, Łąkách Brátyáńskich zebráney, A ku używániu práwowiernych Owieczek Chrystusowych, y wygodźie Pásterzow ich do Druku podáney, przez X. M. Michała Łosiowica, Prowincyi Wielkopolskiey Reformatá, Zá Dozwoleniem Stárszych. Częsc Wtora, W ktorey śię záwieráią Kazánia ná Swiętá uroczyste cáłego Roku. W Toruniu, Nakłádem Jáná Chrystyáná Laurerá, Anno 1706. w 4ce, k. 6, s. 635, [3], k. 3. Współoprawne z Cz. I. Estr. brak tego wydania (w t. XXI, s. 416–417 opisane wydanie tytułowe z 1708 r.); Guseva I, poz. 269.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–4–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 108 H (zapiska na tablicy). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 18 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20252
Całość:
Łosiowic Michał.

Pastwa Słowa Bozego, Ná sławnych cudownym Bogárodźicy P. Obrázem Łąkách Brátyáńskich zebrána: A ku pośiłkowi Chrystusowych Owieczek y Wygodźie Pásterzow ich do Druku podána Przez X. M. Michała Łosiowica, Zakonu S. Fránćiszká, Prowincyi Wielkopol. Reformatá, Zá Dozwoleniem Stárszych Częsc I. W ktorey śię záwieráią Kazánia ná Niedźiele y Swiętá Sábáoth. Thorunii, Nakłádem Jáná Chrystyaná Laurerá, Anno 1706.

Toruń, nakł. Jana Chrystiana Laurera, 1706.

w 4ce, k. 7, s. 701, [11], tabl. 1.

Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 416–417; Guseva I, poz. 268.

– Pastwy Słowa Bozego, Ná sławnych cudownym Bogárodźice P. Obrázem, Łąkách Brátyáńskich zebráney, A ku używániu práwowiernych Owieczek Chrystusowych, y wygodźie Pásterzow ich do Druku podáney, przez X. M. Michała Łosiowica, Prowincyi Wielkopolskiey Reformatá, Zá Dozwoleniem Stárszych. Częsc Wtora, W ktorey śię záwieráią Kazánia ná Swiętá uroczyste cáłego Roku. W Toruniu, Nakłádem Jáná Chrystyáná Laurerá, Anno 1706.
w 4ce, k. 6, s. 635, [3], k. 3.

Współoprawne z Cz. I.

Estr. brak tego wydania (w t. XXI, s. 416–417 opisane wydanie tytułowe z 1708 r.); Guseva I, poz. 269.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–4–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 108 H (zapiska na tablicy).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 18 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / б 20252