Nazwisko i imię / hasło:
Constitucie (Constytucye)
Tytuł:
zob. Konstytucje.
Całość:
Constitucie (Constytucye)

zob. Konstytucje.