Nazwisko i imię / hasło:
Tydzień.
Tytuł:
Tydzien Maryey, albo Psałterz Jmieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Języká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku Podány. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1742.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1742.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 444. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 451.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ Nieśwież BW/ zapiska w Catalogus 1750: Loc. 192/15 (odnotowany egz. z Biblioteki Zamkowej w Nieświeżu, współoprawny z: Główczyński Stanisław. Panska z Bogiem Panem nad Panami zabawa, 1742). Sygn. nieustalona: 230 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23573 adl. 1
Całość:
Tydzień.

Tydzien Maryey, albo Psałterz Jmieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Języká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku Podány. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1742.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1742.

w 8ce, k. 1, s. 444.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 451.

Prow.:
Nieśwież BZ/
Nieśwież BW/
zapiska w Catalogus 1750: Loc. 192/15 (odnotowany egz. z Biblioteki Zamkowej w Nieświeżu, współoprawny z: Główczyński Stanisław. Panska z Bogiem Panem nad Panami zabawa, 1742).

Sygn. nieustalona: 230 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 23573 adl. 1