Nazwisko i imię / hasło:
Claudianus Claudius.
Tytuł:
Troista Historya, To iest Prozerpina, Faeton, Achilles. Z innemi drobnieyszemi edycyámi, częśćią z Łaćińskiego, częśćią z Włoskiego, y Fráncuskiego ięzyká Przez Andrzeja Wincentego Ustrzyckiego z Unichowa, Przełożone. A teraz powtorną edycyą z dozwoleniem Stárszych do druku podane. Roku Páńskiego 1700. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego I. K. M. y I. M. X. Biskupá Krákowskiego Xćiá Siewiersk. tákże Przesław. Akád. Krák. Ordynáryin. Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1700.
Komentarz:
w 4ce, s. 167. Opr.: brak; zachowne stare wyklejki. Estr. XIV, s. 295; Guseva II, poz. 50.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Grammat. et Lexicogr.] 65 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 30 r., poz. 75 [przekreślona, zmieniona na:] 65).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19106
Całość:
Claudianus Claudius.

Troista Historya, To iest Prozerpina, Faeton, Achilles. Z innemi drobnieyszemi edycyámi, częśćią z Łaćińskiego, częśćią z Włoskiego, y Fráncuskiego ięzyká Przez Andrzeja Wincentego Ustrzyckiego z Unichowa, Przełożone. A teraz powtorną edycyą z dozwoleniem Stárszych do druku podane. Roku Páńskiego 1700. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego I. K. M. y I. M. X. Biskupá Krákowskiego Xćiá Siewiersk. tákże Przesław. Akád. Krák. Ordynáryin. Typografa.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1700.

w 4ce, s. 167.

Opr.: brak; zachowne stare wyklejki.

Estr. XIV, s. 295; Guseva II, poz. 50.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Grammat. et Lexicogr.] 65 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 30 r., poz. 75 [przekreślona, zmieniona na:] 65).

BAN: XXIX / б 19106