Nazwisko i imię / hasło:
Miske Ludwik Jerzy.
Tytuł:
Troisty wzor doskonałosci w chwalebnym Trzech Zakonow fundátorze, seráfickim oycu S. Franciszku od Boga Swiátu pokazany, á w tey Kśiążeczce, ku czći tegoż jedynego w Troycy S. Boga. Sposob żyćia ná Swiećie bez świátá, to iest Trzeci Zakon S. Franciszka, názwány Pokutuiącym, kroćiuchno wyrazony: przez iednego (ostatniego) z Pierwszego Zakonu S. Franciszka Bráći Mnieyszych Conventualium kápłáná z dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney do Druku podany. Roku po zá WItáŁYM [sic] z nIebá ná śWIát Wzorze DoskonaŁośCi 1736. Druk. Akádemiy Poznanskiey.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, 1736.
Komentarz:
w 8ce, k. 6, s. 153. Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 420 (pod hasłem: Miske Jerzy Ludwik); Guseva I, poz. 451.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au 16 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 232 Eccl. in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 130 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5558
Całość:
Miske Ludwik Jerzy.

Troisty wzor doskonałosci w chwalebnym Trzech Zakonow fundátorze, seráfickim oycu S. Franciszku od Boga Swiátu pokazany, á w tey Kśiążeczce, ku czći tegoż jedynego w Troycy S. Boga. Sposob żyćia ná Swiećie bez świátá, to iest Trzeci Zakon S. Franciszka, názwány Pokutuiącym, kroćiuchno wyrazony: przez iednego (ostatniego) z Pierwszego Zakonu S. Franciszka Bráći Mnieyszych Conventualium kápłáná z dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney do Druku podany. Roku po zá WItáŁYM [sic] z nIebá ná śWIát Wzorze DoskonaŁośCi 1736. Druk. Akádemiy Poznanskiey.

Poznań, Druk. Akademicka, 1736.

w 8ce, k. 6, s. 153.

Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 420 (pod hasłem: Miske Jerzy Ludwik); Guseva I, poz. 451.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au 16 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 232 Eccl. in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 130 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / a 5558