Nazwisko i imię / hasło:
Ustawy.
Tytuł:
Ustawy Przywileie, y Nabozenstwa Kongregácyey na cześć Krolowey Swiętych Aniołow Strożow Nayswiętszey Maryey y Sámych że SS. Strożow nászych oddáney, w Nieświżu u S. Michała ná gorze Anielskiey S: I: służące. Dla pomnożenia nabożeństwá ku Krolowey Anielskiey y Swiętym Aniołom. Zá pozwoleniem Stárszych Do Druku podane Roku Páńskiego 1705. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
Komentarz:
w 12ce, k. 4, s. 112. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. IX, s. 25 (niedokładnie); Guseva II, poz. 473.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 165 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 191 v., poz. 165).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5442
Całość:
Ustawy.

Ustawy Przywileie, y Nabozenstwa Kongregácyey na cześć Krolowey Swiętych Aniołow Strożow Nayswiętszey Maryey y Sámych że SS. Strożow nászych oddáney, w Nieświżu u S. Michała ná gorze Anielskiey S: I: służące. Dla pomnożenia nabożeństwá ku Krolowey Anielskiey y Swiętym Aniołom. Zá pozwoleniem Stárszych Do Druku podane Roku Páńskiego 1705. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey Societatis Iesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.

w 12ce, k. 4, s. 112.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. IX, s. 25 (niedokładnie); Guseva II, poz. 473.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 165 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 191 v., poz. 165).

BAN: XXIX / a 5442