Nazwisko i imię / hasło:
Baranowicz Łazarz.
Tytuł:
W Więniec [sic] Bożey Mátki, SS. Oycow kwiatki. Naswiętszey Panny sertum ex floribus SS: Patrum decerptum. Y Ten ktory sobie sprzyiá, áby zákwitło ćiáło Iego, z źiemi swey, obracáiąc się w źiemię, na Więniec Kwiatki przynośi. Jáśnie w Bogu przeoświecony Je[go] Mść Oćiec Łazarz Baranowicz práwosłáwny Archiepiskop Czernihowski, Nowogrodzki, y wszystkiego Siewierzá. Z Typographiey Archiepiskopskiey Czernihowskiey. Roku od Narodzenia Panskiego, 1680. Przybyszowego. Do Natury człowieczey że Pan przybył z Niebá, Przybyszá nam tákiego dáwno było trzebá.

Na frontyspisie: Wieniec wzioł Oblvbieniec.

Miejsce i rok wydania:
Czernihów, Druk. Arcybiskupia, 1680.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 80, 142. Def.: brak frontyspisu; pełny egz.: k. 4, s. 80, 142. Opr.: skóra, tłoczenia, wiązania. Estr. XII, s. 360; Guseva I, poz. 33.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 157. Sankt Petersburg BAN sygn.: 375 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VIII.34 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 224
Całość:
Baranowicz Łazarz.

W Więniec [sic] Bożey Mátki, SS. Oycow kwiatki. Naswiętszey Panny sertum ex floribus SS: Patrum decerptum. Y Ten ktory sobie sprzyiá, áby zákwitło ćiáło Iego, z źiemi swey, obracáiąc się w źiemię, na Więniec Kwiatki przynośi. Jáśnie w Bogu przeoświecony Je[go] Mść Oćiec Łazarz Baranowicz práwosłáwny Archiepiskop Czernihowski, Nowogrodzki, y wszystkiego Siewierzá. Z Typographiey Archiepiskopskiey Czernihowskiey. Roku od Narodzenia Panskiego, 1680. Przybyszowego. Do Natury człowieczey że Pan przybył z Niebá, Przybyszá nam tákiego dáwno było trzebá.

Na frontyspisie: Wieniec wzioł Oblvbieniec.

Czernihów, Druk. Arcybiskupia, 1680.

w 4ce, k. 3, s. 80, 142.
Def.: brak frontyspisu; pełny egz.: k. 4, s. 80, 142.

Opr.: skóra, tłoczenia, wiązania.

Estr. XII, s. 360; Guseva I, poz. 33.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 157.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 375 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VIII.34 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 224