Nazwisko i imię / hasło:
Grochowski Stanisław.
Tytuł:
Wiersze Y Insze Pisma Co Przebransze. Częśćią z Łáćińskich przełożone, częśćią od niego sámego nápisane. [Pierwsza książka]. W Krakowie, W Drukárni Symoná Kempiniusá, Roku Páń. 1607.

Przed tytułem: Księdza Stanisława Grochowskiego

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Szymona Kempiniego oraz druk. Mikołaja Loba, 1607; cz. II; Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1608.
Komentarz:
w 4ce, s. 375 (właściwie: s. 380, opuszczone s. 55, 159–166, dwa razy wybite s. 73, 151, 179, 220–229, między s. 128 a s. 129: 1 s. nlb.). Druk dokończony u Mikołaja Loba (od s. 244, czyli od Żywota Patrona Polskiego, S. Stanisława). Estr. XVII, s. 376; Guseva I, poz. 147. – [Wiersze y insze pisma co przebransze. Częśćią z łáćińskich przełożone, częśćią od niego sámego nápisane. Pierwsza książka, część II]. Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1608. w 4ce, s. 383–402, 408–415, 429–468, 461–558, 558–598, 598–604, k. 3. Bez osobnej karty tytułowej. – Część II „Wierszy i inszych pism” nie stanowiła odrębnej jednostki wydawniczej; zasadniczo tworzyła całość z edycją „Wierszy” Grochowskiego u Mikołaja Loba r . 1608, ale była też dołączana do edycji r. 1607 u Szymona Kempiniego (dokończonej u Mikołaja Loba). – Poszczególne fragmenty obu części posiadają własne karty tytułowe, stąd często pojawiają się w bibliotekach i bibliografiach jako samodzielne druki. Def.: brak 2-u kart nlb. po s. 402, na których: Pierwszy wiersz Kolędny. Do ... Krola Zygmvnta Trzeciego; brak 7-u kart nlb. po s. 415, na których: Gorzkie łzy y serdeczne żale na Załosny Pogrzeb Godney Pamięci X. Mikołaia Dobrocieskiego; brak 2-u kart nlb. po s. 602, na których: Nagrobna pámiątká, Annie Falkowicownie). Opr.: pergamin. Estr. XVII, s. 376–378; Guseva I, poz. 348, 137, 142, 141, 143, 139, 144, 136, 148.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: CSDR Biała BW/ sygn.: E–3–40 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 59/24 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Zapiska na karcie tyt.: hoc libro util L. Tryczynski [Fryczyński?] 1730. Zapiska BAN na odwrocie karty ochr. górnej: Poetae [...] [...].
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 212 adl. 1–4 (Pierwsza książka), 6–13 (Pierwsza książka, część II)
Całość:
Grochowski Stanisław.

Wiersze Y Insze Pisma Co Przebransze. Częśćią z Łáćińskich przełożone, częśćią od niego sámego nápisane. [Pierwsza książka]. W Krakowie, W Drukárni Symoná Kempiniusá, Roku Páń. 1607.

Przed tytułem: Księdza Stanisława Grochowskiego

Kraków, druk. Szymona Kempiniego oraz druk. Mikołaja Loba, 1607; cz. II; Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1608.

w 4ce, s. 375 (właściwie: s. 380, opuszczone s. 55, 159–166, dwa razy wybite s. 73, 151, 179, 220–229, między s. 128 a s. 129: 1 s. nlb.).
Druk dokończony u Mikołaja Loba (od s. 244, czyli od Żywota Patrona Polskiego, S. Stanisława).

Estr. XVII, s. 376; Guseva I, poz. 147.

– [Wiersze y insze pisma co przebransze. Częśćią z łáćińskich przełożone, częśćią od niego sámego nápisane. Pierwsza książka, część II].
Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1608.
w 4ce, s. 383–402, 408–415, 429–468, 461–558, 558–598, 598–604, k. 3.
Bez osobnej karty tytułowej. – Część II „Wierszy i inszych pism” nie stanowiła odrębnej jednostki wydawniczej; zasadniczo tworzyła całość z edycją „Wierszy” Grochowskiego u Mikołaja Loba r . 1608, ale była też dołączana do edycji r. 1607 u Szymona Kempiniego (dokończonej u Mikołaja Loba). – Poszczególne fragmenty obu części posiadają własne karty tytułowe, stąd często pojawiają się w bibliotekach i bibliografiach jako samodzielne druki.
Def.: brak 2-u kart nlb. po s. 402, na których: Pierwszy wiersz Kolędny. Do ... Krola Zygmvnta Trzeciego; brak 7-u kart nlb. po s. 415, na których: Gorzkie łzy y serdeczne żale na Załosny Pogrzeb Godney Pamięci X. Mikołaia Dobrocieskiego; brak 2-u kart nlb. po s. 602, na których: Nagrobna pámiątká, Annie Falkowicownie).

Opr.: pergamin.

Estr. XVII, s. 376–378; Guseva I, poz. 348, 137, 142, 141, 143, 139, 144, 136, 148.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: CSDR

Biała BW/
sygn.: E–3–40 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 59/24 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Zapiska na karcie tyt.: hoc libro util L. Tryczynski [Fryczyński?] 1730.

Zapiska BAN na odwrocie karty ochr. górnej: Poetae [...] [...].

BAN: XXIX / б 212 adl. 1–4 (Pierwsza książka), 6–13 (Pierwsza książka, część II)