Nazwisko i imię / hasło:
Zielejewicz Eleutery?
Tytuł:
Excytarz duchowny. Do nabożnego uważenia Męki Páná Chrystusowey, práwowiernego człowieká pobudzáiący. Przez Akty wnętrzne, y westchnienia do Páná Iezusa, y Modlitwy. Do wszytkich káplic y stácyi, po drogách SS. Kálwáryiskich rozporządzony. Przez iednego kápłáná klasztoru Kálwáryiskiego ku pożytkowi zbáwiennemu wystáwiony. Roku P. 1668. dniá 2. lipcá. W Krakowie, W Drukárni Dziedzicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typográfá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, b. r. (1668).
Komentarz:
w 8ce, s. 74, [1]. W klocku, zob. Skarga Piotr (Zołnierskie Nabozenstwo 1688). Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 101.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KS.X.R. Sygn. nieustalona: 163 (zapiska na karcie tytułowej). Prow. klocka: Biała BM.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5063 adl. 4
Całość:
Zielejewicz Eleutery?

Excytarz duchowny. Do nabożnego uważenia Męki Páná Chrystusowey, práwowiernego człowieká pobudzáiący. Przez Akty wnętrzne, y westchnienia do Páná Iezusa, y Modlitwy. Do wszytkich káplic y stácyi, po drogách SS. Kálwáryiskich rozporządzony. Przez iednego kápłáná klasztoru Kálwáryiskiego ku pożytkowi zbáwiennemu wystáwiony. Roku P. 1668. dniá 2. lipcá. W Krakowie, W Drukárni Dziedzicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typográfá.

Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, b. r. (1668).

w 8ce, s. 74, [1].

W klocku, zob. Skarga Piotr (Zołnierskie Nabozenstwo 1688).

Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 101.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KS.X.R.

Sygn. nieustalona: 163 (zapiska na karcie tytułowej).

Prow. klocka: Biała BM.

BAN: XXIX / a 5063 adl. 4