Nazwisko i imię / hasło:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).
Tytuł:
Philotea czyli Droga do Poboznosci Wszytkim káżdego Stánu y Kondycyi ludźiom Słuząca. Od S. Franciszka Salezyusza Biskupa y Xiązęcia Genewenskiego Wynaleziona y Językiem Francuskim opisaná. Teraz powtornie ná Polski ięzyk przetłomáczoná a Pod Protekcyą Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Stefana Ná Zakliczynie Jordana Woiewodzica Bracławskiego, od X. M. Klemensa Stanisława Kostki Herki W Akádemij Krákowskiey Filozofij Doktora teyże y Języka Fráncuskiego Ordynáryinego Professora Kustoszá Bobowskiego Kośćioła Archipresbiterálnego Krákowskiego Nayświętszey Pánny Maryi Káznodźiei Sobotniego, Bursy Zyzyniáńskiey Seniora. Do Druku Podana. Roku Pańskiego 1741. Dnia 11. Lutego. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, 1741.
Komentarz:
w 4ce, k. 14, s. 442, k. 3. Tłumaczył: Jan Kazimierz Denhoff. Opr.: skóra Estr. XVI, s. 282; Guseva II, poz. 90.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 309 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 179 r., poz. 309). Sankt Petersburg BAN sygn.: 111 IV 34 (naklejka na grzbiecie). Sygn. nieustalone: 363; 16 (naklejki na grzbiecie). Zapiska na wyklejce okładki górnej: z ławki 3.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19969
Całość:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).

Philotea czyli Droga do Poboznosci Wszytkim káżdego Stánu y Kondycyi ludźiom Słuząca. Od S. Franciszka Salezyusza Biskupa y Xiązęcia Genewenskiego Wynaleziona y Językiem Francuskim opisaná. Teraz powtornie ná Polski ięzyk przetłomáczoná a Pod Protekcyą Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Stefana Ná Zakliczynie Jordana Woiewodzica Bracławskiego, od X. M. Klemensa Stanisława Kostki Herki W Akádemij Krákowskiey Filozofij Doktora teyże y Języka Fráncuskiego Ordynáryinego Professora Kustoszá Bobowskiego Kośćioła Archipresbiterálnego Krákowskiego Nayświętszey Pánny Maryi Káznodźiei Sobotniego, Bursy Zyzyniáńskiey Seniora. Do Druku Podana. Roku Pańskiego 1741. Dnia 11. Lutego. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey.

Kraków, Druk. Akademicka, 1741.

w 4ce, k. 14, s. 442, k. 3.
Tłumaczył: Jan Kazimierz Denhoff.

Opr.: skóra

Estr. XVI, s. 282; Guseva II, poz. 90.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 309 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 179 r., poz. 309).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 111 IV 34 (naklejka na grzbiecie).

Sygn. nieustalone: 363; 16 (naklejki na grzbiecie).
Zapiska na wyklejce okładki górnej: z ławki 3.

BAN: XXIX / б 19969