Nazwisko i imię / hasło:
Bembus Mateusz.
Tytuł:
Trąba Gniewu Bozego Gromiąca grzesznikow Ná przestrogę y vpámiętánie narodu ludzkiego. Wystáwiona w Komećie Roku 1618. Mieśiącá Grudniá, od Wielebnego Kśiędzá Máttheuszá Bembusá Doktorá Theol: Soc:. Iesv. A teraz przez iednego Kápłaná teráźnieyszym czásom Accomodowána. Z dozwoleniem Vrzędu Duchownego. W Krakowie, w Drukárni Łukaszá Kupiszá, I. K. M. Typográphá, Roku Páńskiego, 1648.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 35. Opr.: skóra (po konserwacji). Estr. XII, s. 459; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Jakub Henryk Flemming/ Nieśwież BW/ zapiska w Catalogus 1750: Loc. 191/46 (opis klocka z księgozbioru Flemminga). Nieśwież BP/. sygn.: au 153 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 480 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 6007 adl. 1
Całość:
Bembus Mateusz.

Trąba Gniewu Bozego Gromiąca grzesznikow Ná przestrogę y vpámiętánie narodu ludzkiego. Wystáwiona w Komećie Roku 1618. Mieśiącá Grudniá, od Wielebnego Kśiędzá Máttheuszá Bembusá Doktorá Theol: Soc:. Iesv. A teraz przez iednego Kápłaná teráźnieyszym czásom Accomodowána. Z dozwoleniem Vrzędu Duchownego. W Krakowie, w Drukárni Łukaszá Kupiszá, I. K. M. Typográphá, Roku Páńskiego, 1648.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.

w 4ce, k. 1, s. 35.

Opr.: skóra (po konserwacji).

Estr. XII, s. 459; Guseva brak.

Prow.:
Jakub Henryk Flemming/
Nieśwież BW/
zapiska w Catalogus 1750: Loc. 191/46 (opis klocka z księgozbioru Flemminga).

Nieśwież BP/.
sygn.: au 153 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 480 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 6007 adl. 1