Nazwisko i imię / hasło:
Kochanowski Jan.
Tytuł:
Fraszki Iana Kochánowskiégo. Fraszki tym xiążkóm dźieią: kto się puśći ná nie Vsczypliwym ięzykiem, zá frászkę nie stánie. W Krakowie, W Drukárni Lázárzowéy, Bázyli Skálski, Roku Páńskiégo, 1604.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Łazarzowa, Bazyli Skalski, 1604.
Komentarz:
w 4ce, s. 130. W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz 1606). Estr. XIX, s. 362; Piekarski, poz. IX. 7, wariant B; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19401 adl. 3
Całość:
Kochanowski Jan.

Fraszki Iana Kochánowskiégo. Fraszki tym xiążkóm dźieią: kto się puśći ná nie Vsczypliwym ięzykiem, zá frászkę nie stánie. W Krakowie, W Drukárni Lázárzowéy, Bázyli Skálski, Roku Páńskiégo, 1604.

Kraków, Druk. Łazarzowa, Bazyli Skalski, 1604.

w 4ce, s. 130.

W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz 1606).

Estr. XIX, s. 362; Piekarski, poz. IX. 7, wariant B; Guseva brak.

Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 19401 adl. 3