Nazwisko i imię / hasło:
Włocki Jan Franciszek od św. Józefa.
Tytuł:
Przykłady Z Cnot, y Zyćia Swiętych Panskich Zebrane, Ná większą Chwałę Pana Boga, dla pożytku wiernemu Chrześćiáństwu, w przod po rożnych Ambonách Ogłoszone, A teraz dla skutecznieyszego náśládowánia, pod Imieniem Nayiasnieyszey Maryi Jozefy z Wesslow Sobieski, Krolewiczowy Polskiey, y W. X. Litewskiego, Páni Dźiedźiczney ná Pilcy, Smoleniu, Cedrowicách, Bętkowicách &c. &c. Do Druku Podane. Przez Xiędza Janá Frańćiszká od Swiętego Jozefa Káznodźiei Zákonu Scholarum Piarum. W Krakowie, W Drukárni Micháłá, Jozefa, Antoniego Dyászewskiego, J. K. Mci Typográfa.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, b. r. (1750).
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 636, k. 6. Opr.: skóra. Estr. XXXIII, s. 175; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 135. Nieśwież BP/. sygn.: au 118 H [poprawiona na:] au 113 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23343 инв. 53953
Całość:
Włocki Jan Franciszek od św. Józefa.

Przykłady Z Cnot, y Zyćia Swiętych Panskich Zebrane, Ná większą Chwałę Pana Boga, dla pożytku wiernemu Chrześćiáństwu, w przod po rożnych Ambonách Ogłoszone, A teraz dla skutecznieyszego náśládowánia, pod Imieniem Nayiasnieyszey Maryi Jozefy z Wesslow Sobieski, Krolewiczowy Polskiey, y W. X. Litewskiego, Páni Dźiedźiczney ná Pilcy, Smoleniu, Cedrowicách, Bętkowicách &c. &c. Do Druku Podane. Przez Xiędza Janá Frańćiszká od Swiętego Jozefa Káznodźiei Zákonu Scholarum Piarum. W Krakowie, W Drukárni Micháłá, Jozefa, Antoniego Dyászewskiego, J. K. Mci Typográfa.

Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, b. r. (1750).

w 4ce, k. 6, s. 636, k. 6.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIII, s. 175; Guseva brak.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 135.

Nieśwież BP/.
sygn.: au 118 H [poprawiona na:] au 113 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 23343 инв. 53953