Nazwisko i imię / hasło:
Refleksje.
Tytuł:
Reflexie O Miłosierdziu Boskim Od iedney Damy pokutuiącey po Francusku napisane. A przez pewnego Kapłana na Polski ięzyk pod czas Seymu w Warszawie Roku 1685. przetłumaczone.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kalisz, druk. Jezuitów), b. r. (1690).
Komentarz:
folio, k. 2, s. 158 (właściwie: s. 156, pominięte s. 67, 68). Zawiera: Louise Françoise de La Vallière: Reflexye nad miłosierdziem Boskim (s. 1–24); Pierre Boriau Deschamps-Neufs: [Ochłody Duszy do Boga przystępującej, w drodze Bożey postępuiącey y z Bogiem złączoney] (s. 25–52); Kasper Drużbicki: Dyscypliny duszne To iest rozmaite sposoby karania, ponizania i kształtowania dusze naszey przed Maiestatem Boskim (s. 53–66); Dominique Bouhours: Uwagi chrzescianskie na kazdy dzien miesiąca z Francuskiego Ięzyka przetłumaczone, i do druku podane (s. 69–90); Modlitwy z Francuskiego na Polski ięzyk przetłomaczone Roku 1690 (s. 91–106); Modlitwy, akty i rożne insże Nabożeństwa, dla pożytku Dusz, Krwią Chrystusową, oboiey Płći odkupionych, zebrane (s. 107–158). Tłumaczył Andrzej Chryzostom Załuski. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 132 (pod hasłem: La Valiere).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Kazimierz Hieronim de Raes zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Casimiri Hieronimi de Raes. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Biała BF/ sygn.: No–70–1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN na k. 2 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien. Egz. b. Karol Stanisław Radziwiłł// na karcie tyt. inicjały: CSDR. Biała BM/ sygn.: H–3–25 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
Lokalizacja:
BUW: 4g.12.7.19. BUM: 2 Cy 5/folio
Całość:
Refleksje.

Reflexie O Miłosierdziu Boskim Od iedney Damy pokutuiącey po Francusku napisane. A przez pewnego Kapłana na Polski ięzyk pod czas Seymu w Warszawie Roku 1685. przetłumaczone.

B. m. (Kalisz, druk. Jezuitów), b. r. (1690).

folio, k. 2, s. 158 (właściwie: s. 156, pominięte s. 67, 68).
Zawiera: Louise Françoise de La Vallière: Reflexye nad miłosierdziem Boskim (s. 1–24); Pierre Boriau Deschamps-Neufs: [Ochłody Duszy do Boga przystępującej, w drodze Bożey postępuiącey y z Bogiem złączoney] (s. 25–52); Kasper Drużbicki: Dyscypliny duszne To iest rozmaite sposoby karania, ponizania i kształtowania dusze naszey przed Maiestatem Boskim (s. 53–66); Dominique Bouhours: Uwagi chrzescianskie na kazdy dzien miesiąca z Francuskiego Ięzyka przetłumaczone, i do druku podane (s. 69–90); Modlitwy z Francuskiego na Polski ięzyk przetłomaczone Roku 1690 (s. 91–106); Modlitwy, akty i rożne insże Nabożeństwa, dla pożytku Dusz, Krwią Chrystusową, oboiey Płći odkupionych, zebrane (s. 107–158).
Tłumaczył Andrzej Chryzostom Załuski.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b
Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 132 (pod hasłem: La Valiere).

Prow.:
Egz. a
Kazimierz Hieronim de Raes
zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Casimiri Hieronimi de Raes.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Biała BF/
sygn.: No–70–1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
na k. 2 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

Egz. b.
Karol Stanisław Radziwiłł//
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Biała BM/
sygn.: H–3–25 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

BUW: 4g.12.7.19.
BUM: 2 Cy 5/folio