Nazwisko i imię / hasło:
Rzeczycki Andrzej.
Tytuł:
Accusationis In Christophorum Sborovium Actiones Tres. De fide publica. De praescriptionibus ante iudicium oppositis. De criminibus. Cracoviae Typis Lazarianis. Anno Domini. 1585.

Przed tytułem: Andreae Recicii Instigatoris Regii V. Nob.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Łazarzowa, 1585.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 166. Def.: brak s. 167–168 oraz 3 ostatnich kart; pełny egz.: k. 1, s. 168, k. 3; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XXVI, s. 544; Katalog BJ, poz. 2144; Havu, poz. 632.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Catalogo Bibliotecae Nesuisiensis. sygn.: 68/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 56 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Dum fortuna perit nullus amicus erit. Sygn. nieustalona: K 26 (zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BNF: MD.433.VII.9
Całość:
Rzeczycki Andrzej.

Accusationis In Christophorum Sborovium Actiones Tres. De fide publica. De praescriptionibus ante iudicium oppositis. De criminibus. Cracoviae Typis Lazarianis. Anno Domini. 1585.

Przed tytułem: Andreae Recicii Instigatoris Regii V. Nob.

Kraków, Druk. Łazarzowa, 1585.

w 4ce, k. 1, s. 166.
Def.: brak s. 167–168 oraz 3 ostatnich kart; pełny egz.: k. 1, s. 168, k. 3; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVI, s. 544; Katalog BJ, poz. 2144; Havu, poz. 632.

Prow.:
Nieśwież BZ/
zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Catalogo Bibliotecae Nesuisiensis.
sygn.: 68/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 56 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Dum fortuna perit nullus amicus erit.
Sygn. nieustalona: K 26 (zapiska na grzbiecie).

BNF: MD.433.VII.9