Nazwisko i imię / hasło:
David Jean.
Tytuł:
Pięcdziesiąt Punktow Rozmyslaniv Męki Pana Iezvsowey służących: Przełożone z wierszow Láćińskich Iana Dawida Iezvity. Przez X. Stanislawa Grochowskiego Kruszwickiego Kustoszá. W Krákowie, W Drukárni Bázylego Skálskiego, Roku Pánskiego, 1611.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1611.
Komentarz:
w 4ce, s. 19–20, 25–26. Def.: brak s. 21–24. W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607). Estr. XV, s. 85, XVII, s. 379–380; Guseva I, poz. 79.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 212 adl. 5
Całość:
David Jean.

Pięcdziesiąt Punktow Rozmyslaniv Męki Pana Iezvsowey służących: Przełożone z wierszow Láćińskich Iana Dawida Iezvity. Przez X. Stanislawa Grochowskiego Kruszwickiego Kustoszá. W Krákowie, W Drukárni Bázylego Skálskiego, Roku Pánskiego, 1611.

Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1611.

w 4ce, s. 19–20, 25–26.
Def.: brak s. 21–24.

W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607).

Estr. XV, s. 85, XVII, s. 379–380; Guseva I, poz. 79.

Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / б 212 adl. 5