Nazwisko i imię / hasło:
Węsławski Samuel.
Tytuł:
Victor & Victvs Vincentivs Corvinvs Gosiewski. Supremus M. D. L. Thesaurarius & Campi Marschalcus, Wielisiensis, Puniensis, Marcoviensis, Łozdźieiensis Capitaneus: Oeconomiaru[m] Mohiloviensis, Graude[n]tensis, & Olitensis Administrator, repraesentatus, A. Samvele Węsławski Ioannis Casimiri Poloniae & Sveciae Regis Notario M. D. L. & Cubiculario. Tribuno Vpitensi 1664. atq[ue] Inter suas revolutiones Victricia & Victa Regna Poloniae, Litvaniae, Moschoviae Nunc primùm in lucem producu[n]tur. A. Michaele Węsławski Tribunida Vpitensi Academico Vilnensi, An: 1691.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1691.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 444 (właściwie: s. 418, dwa razy wybite s. 53, 391, po s. 346, 347 po 1 s. nl., pominięte s. 399–428), k. 1. Opr.: karton, papier. Estr. XXXII, s. 394–395.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis / Białensis Illu[st]r[issi]mi Ducis Ra / dziwiłł Procancellarii M D L. / CSDR. Biała BW/ sygn.: E–5–1 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 69/47 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).
Lokalizacja:
BUM: 5 He 18/4°
Całość:
Węsławski Samuel.

Victor & Victvs Vincentivs Corvinvs Gosiewski. Supremus M. D. L. Thesaurarius & Campi Marschalcus, Wielisiensis, Puniensis, Marcoviensis, Łozdźieiensis Capitaneus: Oeconomiaru[m] Mohiloviensis, Graude[n]tensis, & Olitensis Administrator, repraesentatus, A. Samvele Węsławski Ioannis Casimiri Poloniae & Sveciae Regis Notario M. D. L. & Cubiculario. Tribuno Vpitensi 1664. atq[ue] Inter suas revolutiones Victricia & Victa Regna Poloniae, Litvaniae, Moschoviae Nunc primùm in lucem producu[n]tur. A. Michaele Węsławski Tribunida Vpitensi Academico Vilnensi, An: 1691.

B. m., 1691.

w 4ce, k. 6, s. 444 (właściwie: s. 418, dwa razy wybite s. 53, 391, po s. 346, 347 po 1 s. nl., pominięte s. 399–428), k. 1.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXXII, s. 394–395.

Prow.:
Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis / Białensis Illu[st]r[issi]mi Ducis Ra / dziwiłł Procancellarii M D L. / CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–5–1 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 69/47 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

BUM: 5 He 18/4°