Nazwisko i imię / hasło:
Kołudzki Augustyn.
Tytuł:
Thron Oyczysty albo Pałac Wiecznosci w krotkim zebrániu Monarchow, Xiąząt y Krolow Polskich Z rożnych approbowanych Autorow, od Pierwszego Lecha, aż do teráznieyszych czasow, pełną w sobie żyćia y dźieł Ich nieśmiertelnych zamykáiący Historyą, przez Augustyna Kołudzkiego Sędźiego Jnowłocławskiego z Przydatkiem niektorych okolicznośći respektem Glinianskiey transakcyi, Szwedzkiey zaIana [sic] Kaźimierza Woyny Torunskiey hystoryi powtornie potomnym ná wzor wystáwiony Czasom, Roku Krolá Krolow 1727. w Poznaniu, w Drukarni Akádemickiey, Kosztem Iozefa Wolnskiego Bibliop:
Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, nakł. Józefa Wolnskiego, 1727.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 300 (właściwie: s. 306, dwa razy wybite s. 135, 136, 142, 143, 261, 262), tabl. 1. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 432.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).
Lokalizacja:
BUM: 5 Hf 11
Całość:
Kołudzki Augustyn.

Thron Oyczysty albo Pałac Wiecznosci w krotkim zebrániu Monarchow, Xiąząt y Krolow Polskich Z rożnych approbowanych Autorow, od Pierwszego Lecha, aż do teráznieyszych czasow, pełną w sobie żyćia y dźieł Ich nieśmiertelnych zamykáiący Historyą, przez Augustyna Kołudzkiego Sędźiego Jnowłocławskiego z Przydatkiem niektorych okolicznośći respektem Glinianskiey transakcyi, Szwedzkiey zaIana [sic] Kaźimierza Woyny Torunskiey hystoryi powtornie potomnym ná wzor wystáwiony Czasom, Roku Krolá Krolow 1727. w Poznaniu, w Drukarni Akádemickiey, Kosztem Iozefa Wolnskiego Bibliop:

Poznań, Druk. Akademicka, nakł. Józefa Wolnskiego, 1727.

w 4ce, k. 5, s. 300 (właściwie: s. 306, dwa razy wybite s. 135, 136, 142, 143, 261, 262), tabl. 1.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 432.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

BUM: 5 Hf 11