Nazwisko i imię / hasło:
Tygodniowe.
Tytuł:
Tygodniowe Nabozenstwo Do Swiętego Jozefa, Karmiciela Jezusowego, Oblubienca Nayswiętszey Maryi Panny, Powszechnego we wszelkich potrzebach Patrona, z Łáćinskiego języka ná Polski Przetłumaczone. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societ. Jesu, Roku Páńskiego 1744.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 185. Opr.: półskórek. Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Józef Sw.); Guseva II, poz. 453.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RRKSO poz. 68: Xiążeczek w papier czerwony oprawnych Titulô. Tygodniowe nabożeństwo do So. Juzefa. [egz.] 5. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 884 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 221 r., poz. 884).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5053 инв. 7258
Całość:
Tygodniowe.

Tygodniowe Nabozenstwo Do Swiętego Jozefa, Karmiciela Jezusowego, Oblubienca Nayswiętszey Maryi Panny, Powszechnego we wszelkich potrzebach Patrona, z Łáćinskiego języka ná Polski Przetłumaczone. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societ. Jesu, Roku Páńskiego 1744.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.

w 8ce, k. 3, s. 185.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Józef Sw.); Guseva II, poz. 453.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RRKSO poz. 68: Xiążeczek w papier czerwony oprawnych Titulô. Tygodniowe nabożeństwo do So. Juzefa. [egz.] 5.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 884 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 221 r., poz. 884).

BAN: XXIX / a 5053 инв. 7258