Nazwisko i imię / hasło:
Treter Maciej Kazimierz.
Tytuł:
Cudotworne dzięła [sic] Przenayswiętszey Bogárodzice Panny przy Obráźie iey Zdzieszewskim przed Borkiem w Dioecesiey Poznanskiey práwie niezliczonymi Cudámi y Łáskámi Iáśnieiące. Ná znák wdźięcznośći od iednego Przenayświętszey Pannie Nábożnego Clientá piorem wsławione y do druku podáne. Roku od porodzenia teysz Panny y Mátkiey Cudowney, 1683. W Krakowie, W druk. Franćiszka Cezarego, I. K. M. y I. M. X. biskupá Krák. kśią. Siewier. Tákże przesł. Akádemiey Krak. typogr.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1683.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 307. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 453 (pod hasłem: Dzięła); Guseva I, poz. 71.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 80. Sankt Petersburg BAN sygn.: 447 (naklejka na okładce dolnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20269
Całość:
Treter Maciej Kazimierz.

Cudotworne dzięła [sic] Przenayswiętszey Bogárodzice Panny przy Obráźie iey Zdzieszewskim przed Borkiem w Dioecesiey Poznanskiey práwie niezliczonymi Cudámi y Łáskámi Iáśnieiące. Ná znák wdźięcznośći od iednego Przenayświętszey Pannie Nábożnego Clientá piorem wsławione y do druku podáne. Roku od porodzenia teysz Panny y Mátkiey Cudowney, 1683. W Krakowie, W druk. Franćiszka Cezarego, I. K. M. y I. M. X. biskupá Krák. kśią. Siewier. Tákże przesł. Akádemiey Krak. typogr.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1683.

w 4ce, k. 5, s. 307.

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 453 (pod hasłem: Dzięła); Guseva I, poz. 71.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 80.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 447 (naklejka na okładce dolnej).

BAN: XXIX / б 20269