Nazwisko i imię / hasło:
Actum.
Tytuł:
Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti & Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla), b. r. (1674).
Komentarz:
folio, s. 27. Tytuł nagłówkowy. – Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Wárszáwą á Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey nalezące, uchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego Tyśiącnego [sic] Sześćsetnego Siedmdźieśiątego Czwartego, Dniá dwudźiestego Mieśiąca Kwietnia. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XX, s. 18 (pod hasłem: Konfederacja r. 1674, niedokładnie); Budzyk, poz. III. 200; Guseva I, poz. 208.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 1b
Całość:
Actum.

Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti & Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto.

B. m. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla), b. r. (1674).

folio, s. 27.
Tytuł nagłówkowy. – Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Wárszáwą á Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey nalezące, uchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego Tyśiącnego [sic] Sześćsetnego Siedmdźieśiątego Czwartego, Dniá dwudźiestego Mieśiąca Kwietnia.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XX, s. 18 (pod hasłem: Konfederacja r. 1674, niedokładnie); Budzyk, poz. III. 200; Guseva I, poz. 208.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 1b