Nazwisko i imię / hasło:
Reguła.
Tytuł:
Reguła Bráci Trzeciego Zakonu S. Franciszka álbo Bráci Pokutujących Fránc: S. názwánnych [sic]. Z Kronik Bráci Mnieyszych, Części pierwszey, ksiąg dziewiątych, Rozdźiału trzeciego Wyjęta. I ná dwádzieściá Roździałow podzielona. A potym ná instáncyą y proźbę wielu teyże Reguły (w Polszcze) Nowo-Professow, zá pozwoleniem Przełożonych Zakonu Bráci Mnieyszych Franciszká S. Prowincyi Wielko-Polskiey Reformatow Roku Pańskiego 1708, do druku Podána. W Gdansku, u Sżymoná Reinieriáná.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Szymona Reinigera mł., 1708.
Komentarz:
w 8ce, k. 39. Opr.: karton, papier. Estr. XXVI, s. 166–167 (tu: k. 37); Guseva II, poz. 375.
Proweniencja:
Prow.: Biała BM/ sygn.: H 6/24 (naklejka na okładce górnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 126 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 59 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 29 r., poz. 59).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6003
Całość:
Reguła.

Reguła Bráci Trzeciego Zakonu S. Franciszka álbo Bráci Pokutujących Fránc: S. názwánnych [sic]. Z Kronik Bráci Mnieyszych, Części pierwszey, ksiąg dziewiątych, Rozdźiału trzeciego Wyjęta. I ná dwádzieściá Roździałow podzielona. A potym ná instáncyą y proźbę wielu teyże Reguły (w Polszcze) Nowo-Professow, zá pozwoleniem Przełożonych Zakonu Bráci Mnieyszych Franciszká S. Prowincyi Wielko-Polskiey Reformatow Roku Pańskiego 1708, do druku Podána. W Gdansku, u Sżymoná Reinieriáná.

Gdańsk, druk. Szymona Reinigera mł., 1708.

w 8ce, k. 39.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXVI, s. 166–167 (tu: k. 37); Guseva II, poz. 375.

Prow.:
Biała BM/
sygn.: H 6/24 (naklejka na okładce górnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 126 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 59 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 29 r., poz. 59).

BAN: XXIX / a 6003