Nazwisko i imię / hasło:
Nogawski Józef Michał.
Tytuł:
Uroczystosc Solenna á Zbawienna Osobliwey Grzesznikow Pátronki Dzien Pokuty S. Godźiná Zálu, moment łez, Wiecznych poćiech nádźieiá, Pokutnemi áktámi y áffektámi, Słodka na powab Grzesznikow melodya Łatwa do usprawiedliwienia się przewodnią Znaczną konaiących otuchą, Własney ná zbáwienie duszy. Oswiecony y Poswięcony. W Krakowie, W Drukárni Dominiká Siárkowskiego J. K. M. y J. O. Xćia Jmći Kárdynáła y Biskupá Krákowskiego Ordynaryinego Typográfa y Bibliopoli, 1739.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Dominika Siarkowskiego, 1739.
Komentarz:
w 8ce, k. 48. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b Współoprawne, zob. Echo Załosne (1748). Estr. XXIII, s. 169, XXXII, s. 63 (pod hasłem: Uroczystość); Guseva II, poz. 307.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O [161]. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 878 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 878). Egz. b Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna?, Nieśwież BO.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5260 BAN: XXIX / a 5261 adl. 2
Całość:
Nogawski Józef Michał.

Uroczystosc Solenna á Zbawienna Osobliwey Grzesznikow Pátronki Dzien Pokuty S. Godźiná Zálu, moment łez, Wiecznych poćiech nádźieiá, Pokutnemi áktámi y áffektámi, Słodka na powab Grzesznikow melodya Łatwa do usprawiedliwienia się przewodnią Znaczną konaiących otuchą, Własney ná zbáwienie duszy. Oswiecony y Poswięcony. W Krakowie, W Drukárni Dominiká Siárkowskiego J. K. M. y J. O. Xćia Jmći Kárdynáła y Biskupá Krákowskiego Ordynaryinego Typográfa y Bibliopoli, 1739.

Kraków, druk. Dominika Siarkowskiego, 1739.

w 8ce, k. 48.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b
Współoprawne, zob. Echo Załosne (1748).

Estr. XXIII, s. 169, XXXII, s. 63 (pod hasłem: Uroczystość); Guseva II, poz. 307.

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O [161].

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 878 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 878).

Egz. b
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna?, Nieśwież BO.

BAN: XXIX / a 5260
BAN: XXIX / a 5261 adl. 2